Banksjef Beate Haakestad og prosjektleder for Tenk Sandefjord, Hanne Marie Pedersen, med signert kontrakt.

Sparebanken Sør blir ny hovedsponsor

Omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord har fått inn en helt ny sponsor, som går rett inn på øverste nivå som hovedsponsor.


Januar 2024

Sparebanken Sør, som har en lang historie med å støtte lokale initiativer og prosjekter, har valgt å gå inn som hovedsponsor i Tenk Sandefjord. Omdømmeprosjektet jobber målrettet for å sette Sandefjord på kartet, øke etableringsviljen og minne oss alle om hvorfor Sandefjord er Norges beste sted og både bo, besøke og jobbe i. Dette er et viktig ledd i å tiltrekke og beholde den kompetansen som bedriftene trenger i regionen vår. Mange av bedriftene i det lokale næringslivet ønsker å bidra til prosjektet, og over 60 bedrifter er nå med på dette spleiselaget. 

Her kan du lese mer om omdømmeprosjektet

Ny hovedsponsor

Sparebanken Sør er en av landets største regionsparebanker med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 31 kontorer fordelt på Agder, Vestfold, Telemark og Rogaland. Rådgivningskontoret i Sandefjord åpnet i 2020 og var Sparebanken Sør sitt første Vestfold-kontor, og her har de kommet for å bli. Sparebanken Sør er opptatt av å være en betydelig aktør der de er etablert, og går nå inn som ny hovedsponsor til omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord. Banksjef Beate Haakestad har lokal forankring og brenner for å sette Sandefjord på kartet. 

- Vi er veldig imponert over den profesjonelle måten prosjektet blir drevet på. Vi vet at dette kommer næringslivet til gode, og vi er både stolte og glade over å kunne være med på å øke attraktiviteten til Sandefjord. For oss er det viktig å ikke bare prate om det, men også gjøre det! 

Bidragsyter til lokalmiljøet

- Som Sparebank er det viktig for oss å være en bidragsyter der vi er til stede. Dette er en fantastisk mulighet til å bidra til Sandefjord og omdømmeprosjektet som har en så positiv innvirkning på lokalsamfunnet. I tillegg til å bidra til positiv omtale og utvikling av Sandefjord, ser vi i Sparebanken Sør på dette samarbeidet som en god måte å styrke eget omdømme på. 

Prosjektleder for omdømmeprosjektet, Hanne Marie Pedersen, er svært glad og takknemlig for dette nye samarbeidet. 

- Å få inn en ny hovedsponsor betyr enormt for prosjektet. Vi har i foregående perioder hatt 1 svært trofast hovedsponsor i Jotun. Nå får Jotun selskap av to nye hovedsponsorer (Sparebanken Sør og Matbørsen), og dette gir prosjektet større økonomisk armslag. Vi skal forvalte disse midlene på best mulig måte for å øke attraktiviteten og stoltheten rundt Sandefjord, og gleder oss til å ta fatt på nytt år med nye samarbeidspartnere og masse spennende på programmet. 

Matbørsen blir ny hovedsponsor

 

 

 

;