Om oss

Sandefjord er så mye mer enn en sommerby med hvalfangerhistorie, og kjært barn har mange navn. Sandefjord ses på som blant annet hvalfangerbyen, kulturbyen, gründerbyen, badebyen, sommerbyen, blomsterbyen, kurbadbyen, håndballbyen og så mye mer. Omdømmeprosjektet Tenk Sandefjord har som målsetning å løfte alt gullet som finnes i kommunen. Vi skal gjennom synliggjøring av stort og smått sette Sandefjord på kartet, skape stolte innbyggere slik at de blir værende i Sandefjord, samtidig som vi ønsker å tiltrekke oss tilflyttere både som privatpersoner og næring. Omdømmeprosjektet jobber for å skape aktivitet, vise frem mangfoldet i både kulturliv, næringsliv og hverdagsliv, rett og slett minne oss alle på hvorfor Sandefjord er Norges beste by og kommune.   

Noen kjappe fakta om Sandefjord: 

  • Sandefjord består av 1 by (Sandefjord), 2 tettsteder (Stokke og Andebu) og 4 lokalsentre (Høyjord, Kodal, Melsomvik og Arnadal)
  • Sandefjord er nummer 9 i Norge på næringsvariasjon
  • I Sandefjord betaler du ikke boligskatt
  • Sandefjord har full barnehagedekning
  • I følge statistisk sentralbyrå er det kun 7,7% av innbyggerne i Sandefjord som bor trangt (færre rom enn antall personer i boligen og mindre enn 25kvm per person)
  • Sandefjord regnes for å være landets nest fremste jugendby
  • Høyjord stavkirke er den eneste stavkirken i Vestfold, og den sørligste av alle landets 29 bevarte stavkirker
  • I Sandefjord har vi gratis timeparkering i hele sentrum
  • Godt over halvparten av Sandefjord kommunes totale areal er skog
Les mindre

Kontakt oss

Hanne Marie Pedersen
Prosjektleder Tenk Sandefjord / Markedssjef Sandefjord Næringsforening
920 34 958
hannemarie@sandefjordnaringsforening.no

Rådhusgata 26

3211 Sandefjord

hannemarie@sandefjordnaringsforening.no