Tenk Stort-prisen 2021

PwC og Sandefjord Næringsforening skal for tredje gang dele ut Tenk Stort-prisen. Sandefjord kommune har et rikholdig, privat næringsliv, og årets tema for prisen er mangfold.


Mangfold signaliserer at ulike erfaring, kunnskap og bakgrunn beriker, skaper kreativitet og bidrar til et romsligere Sandefjord. Skal vi sikre vår framtidige velferd, må vi inkludere flere i arbeidslivet. Det bidrar til bærekraftig verdiskaping både økonomisk og menneskelig. FNs bærekraftsmål 4, 5, 8 og 10 omhandler dette.

Med mangfold tenker vi:

  • Flerkulturelt mangfold
  • Funksjonsmangfold
  • Likestilte muligheter for kvinner og menn
  • Aldersmessig mangfold
  • Mennesker som har falt utenfor arbeidslivet (eks. hull i CV, tidligere domfelte, misbrukere)
  • Mennesker med digitalt kompetansegap/språk


Vi inviterer DEG til å nominere din kandidat(er): 
Nominasjon av kandidater til Tenk Stort-prisen 2021

Juryen består av næringslivsleder Anita Krohn Traaseth, regionsdirektør i NHO Kristin Saga og PR- og kommunikasjonsekspert Kjell Terje Ringdal. Siste frist for å melde inn gode kandidater er 1.november. 

 

Årets pris deles ut på Sandefjord Næringsforenings julefrokost 10.desember.

 

 

 

 

;