Nomineringsskjema Tenk stort-prisen

Tenk stort-prisen hedrer hvert år en Sandefjord-bedrift som har utmerket seg positivt innenfor et gitt tema. Vi er inne i en tid hvor nytenkning og endringer preger arbeidshverdagen til de fleste bedrifter, derfor ønsker vi i år å kåre den bedriften i Sandefjord som er best på OMSTILLING.

Vår definisjon av omstilling er bedrifter som utvikler seg for morgendagen, tenker stort, tilpasser seg trender i tiden, har en sterk kultur, fanger opp og utvikler nye produkter og/eller tjenester, er gode på endringsledelse og som iverksetter tiltak for å sikre egen konkurransekraft eller tilbyr tjenester som hjelper andre til å omstille seg.

Kriterier som skal vektlegges ved nominering:

  • Bedriften har innovasjon høyt på agendaen
  • Bedriften har en sterk kultur hvor medarbeiderne videreutvikles (kompetanseløft) og involveres.
  • Bedriften tar i bruk ny teknologi og tenker smart
  • Bedriften driver bærekraftig, både miljømessig, menneskelig- og økonomisk
  • Bedriften er en positiv bidragsyter i Sandefjord