Nomineringsskjema Tenk stort-prisen 2023

Vi ønsker å sette fokus på KJØNNSBALANSE i bedriftene, derfor er dette valgt som tema for årets Tenk stort-pris.

Hvordan står det til med kjønnsbalansen hos bedriftene i Sandefjord? Vi ønsker å finne og hedre de bedriftene som jobber aktivt med denne tematikken, og som har kommet et steg lenger enn de andre med å jevne ut forskjellene. 


Kriterier som skal vektlegges ved nominering:

  • Bedriften har kjønnsbalanse på ledernivå og i styret
  • Bedriften jobber målrettet med kjønnsbalansen
  • Bedrifter gir like muligheter og lik lønn for likt arbeid
  • Bedriften har et godt og inkluderende arbeidsmiljø