Næringseiendom i Sandefjord

Hva har Sandefjord av næringsarealer, og hva foregår på utviklingssiden? Her finner du oversikt over både eksisterende og prosjekterte næringsområder og næringseiendom i kommunen.

Sandefjord kommune har som mål å bli blant de beste i landet på næringsutvikling. Sandefjord er kjent for å være en næringsvennlig kommune, og her tilrettelegges det både for allerede etablerte bedrifter, bedrifter i oppstartsfasen og det jobbes aktivt for å få bedrifter til å etablere seg her.

Sandefjord har 16 definerte næringsområder: Sukkeskogen, Haugan, Borgeskogen, Sundland, Lillevar, Tassebekk, Fokserød vest, Fokserød, Kullerød, Pindsle, Skolmar, Danebuåsen, Kastet/Bekkeveien, Hegna/Kilen, Stub og Framnæs. I tillegg til disse næringsområdene er sentrumsområdene sentrale næringsområder. 
Målt i areal er Borgeskogen størst (1400 daa), deretter kommer Kullerød og Fokserød.
Målt i antall ansatte er Sandefjord sentrum størst (8.000 ansatte innenfor 10-minuttersbyen), deretter kommer Fokserød/Kullerød (3500 ansatte) og Borgeskogen (2500 ansatte)

I henhold til Strategisk næringsplan er Sentrum og Fokserød/Kullerød de viktigste utviklingsområdene for næring.   


Næringsområder med ledige tomter:

Borgeskogen
Ca 1300 daa næringsareal ved E18, i Stokke i Sandefjord kommune. Nye områder under regulering. 
Kontakt Format Eiendom AS, tlf. 94142000, mail post@formateiendom.no

Haugan
157 daa næringsareal i Andebu, regulert for industri. Noe ledig areale. 
Kontakt Jan Erik Hvidsten, næringssjef i Sandefjord kommune, tlf. 90031870, mail janhvn@sfjkom.no

Fokserød vest
Ca 350 daa under regulering, beliggende ved avkjøringen fra E18 til Torp Sandefjord Lufthavn.
Kontakt Jan Erik Hvidsten, næringssjef Sandefjord kommune, tlf. 90031870, mail janhvn@sfjkom.no

Torp øst
Ca 1500 daa fremtidig næringsområde, beliggende øst for rullebanene på Torp Sandefjord Lufthavn
Kontakt Jan Erik Hvidsten, næringssjef Sandefjord kommune, tlf. 90031870, mail janhvn@sfjkom.no

Skolmar
Opprinnelig 124 daa næringsområde regulert for industri, beliggende rett ved E18. Under utvidelse i nordenden med ca 30 daa. 
Kontakt Trollborg Invest AS, tlf. 91305161

Danebuåsen
366 daa næringsområde beliggende ved E18 på grensen mellom Sandefjord og Larvik kommune. 
Kontakt Bulk Infrastructure Group AS, tlf. 47807000, mail post@bulk.no

Framnæs
50 daa næringsareal ved Sandefjordsfjorden. Dypvannskaier. Her er det plass til enda flere næringsvirksomheter. 
Kontakt A/S Thor Dahl, mail post@thordahl.no. Nina Rebner tlf. 41611679. Mer info: thordahl.no

Thorøya
40 daa næringsareal ved Sandefjordsfjorden. Skipskaier. Her er det plass til enda flere næringsvirksomheter. 
Kontakt A/S Thor Dahl, mail post@thordahl.no. Nina Rebner tlf. 41611679. Mer info: thordahl.no

 

Her finner du næringseiendom- og tomter som er tilgjengelig:

Næringseiendom til leie i Sandefjord
Næringseiendom til salgs i Sandefjord
Næringstomter til salgs i Sandefjord