Tenk Næring

Sandefjord har en sterk nærings- og gründerkultur og er preget av et robust privat næringsliv som både består av små gründerbedrifter og store lokomotiver med internasjonal virksomhet. Nærmere 80 prosent av arbeidstakerne er ansatt i privat sektor, og Sandefjord er med det langt over landsgjennomsnittet og er den kommunen i fylket med høyest andel sysselsatte i privat sektor. 

Kommunen som tilrettelegger

Kommunen har sterkt fokus på å tilrettelegge for bedrifter som allerede er etablert i Sandefjord, de jobber aktivt for å få bedrifter til å flytte hit og tilrettelegger for bedrifter i oppstartsfasen. Sandefjord kommune er også kjent for å ha en rask saksbehandling og å være forutsigbar overfor kommunens mange bedrifter.

Norges netthandelhovedstad

Sandefjord regnes som Norges netthandelhovedstad, og en stor andel av landets netthandelen foregår her. Komplett.no, i sin tid landets første nettbutikk, startet dette eventyret og er i dag Nordens største nettbutikk. 

Næringsområder i Sandefjord:

Sandefjord har 16 definerte næringsområder: Sukkeskogen, Haugan, Borgeskogen, Sundland, Lillevar, Tassebekk, Fokserød vest, Fokserød, Kullerød, Pindsle, Skolmar, Danebuåsen, Kastet/Bekkeveien, Hegna/Kilen, Stub og Framnes. I tillegg til disse næringsområdene er sentrumsområdene sentrale næringsområder. 
Målt i areal er Borgeskogen størst (1400 daa), deretter kommer Kullerød og Fokserød.
Målt i antall ansatte er Sandefjord sentrum størst (8.000 ansatte innenfor 10-minuttersbyen), deretter kommer Fokserød/Kullerød (3500 ansatte) og Borgeskogen (2500 ansatte)
I henhold til Strategisk næringsplan er Sentrum og Fokserød/Kullerød de viktigste utviklingsområdene for næring.    

Les mindre
©Wenma
©Eirik C. Agledal

Sandefjord er NR. 9 i Norge på NÆRINGSVARIASJON

Borgeskogen er blant landets RASKEST VOKSENDE næringsområder