Tenk Stort

Den ligger i ryggmargen hos sandefjordingene ─ pionérånden. Å tørre å satse, tørre å feile, tenke litt utenfor boksen. En gang i tiden reiste eventyrlystne sandefjordinger ut på hvalfangst, de satte sitt preg på verden og kom hjem igjen noen erfaringer og – forhåpentligvis – kroner rikere. En hvalfanger så behovet for maling på hvalbåtene ─ i dag er malingskonsernet Jotun kommunens største private arbeidsplass og er til stede i mer enn 100 land over hele kontinentet.

I Sandefjord er det lov å tenkte stort, det er lov å feile og noen vil hjelpe deg opp igjen. Det er lov til å lykkes enten du er innfødt fjording eller er kommet hit som flyktning. Veksten drives blant annet av et rikt og variert næringsliv, åpenhet og at vi heier hverandre frem.


Les mindre

I Sandefjord er det lov å TENKE STORT, men det er også lov Å GÅ PÅ TRYNE

I Sandefjord er det over 500 BEDRIFTS- ETABLERINGER årlig