Pål Zimmermann Vonen, manager hos rådgivings- og revisjonsfirmaet PwC er hjemflyttet Sandefjording.

I Norgestoppen på næringsvariasjon

Visste du at Norges netthandelshovedstad er Sandefjord? Men Komplett og Fjellsport er bare èn del av alt det som trekker unge mennesker til kommunen.


– Her er det lavere levekostnader, men i grunn like mange muligheter som i Oslo, sier Pål Zimmermann Vonen (28) hos rådgivings- og revisjonsfirmaet PwC.

Han valgte nylig å flytte tilbake til Sandefjord, siden Vestfold-avdelingen til PwC er i sterk vekst. Per i dag er de 63 ansatte, men målsettingen er å vokse ytterligere og bli opp mot 100 ansatte i løpet av fem år.

Selv om han er fra byen, ble han overrasket over mangfoldet i næringslivet da han begynte å jobbe tett på de lokale aktørene.

– Her er det utrolig mange muligheter, som få vet om!

Sandefjord på kartet

Sandefjord er kanskje best kjent som en sommerby med hvalfangsthistorie, men i dag er det mye annet som setter Sandefjord på kartet. For eksempel at Nordens største nettbutikk ligger her og at kommunen er i norgestoppen i næringsvariasjon som gir mange og varierte jobbmuligheter. Det er sterk vekst i mange bransjer, og hovedutfordring er å å skaffe nok folk til alle de spennende jobbene. Nærmere 80% av arbeidsplassene i Sandefjord er i privat sektor.

Næringsvariasjon

Sandefjord har en sterk nærings- og gründerkultur og er preget av et robust privat næringsliv, som både består av små gründerbedrifter og store lokomotiver med internasjonal virksomhet. Sandefjord har et bredt spekter av ulike næringskategorier, fra kunnskapsbedrifter innen IT og teknologi, til logistikk, netthandel og engroshandel, næringsmidler, reiseliv, industri og engineering – for å nevne noe. Noe som særpreger Sandefjord er de mange, spennende etableringene innenfor nye, digitale forretningsområder, og byen har lang tradisjon med etablering av nettbutikker.  Disse kommer ikke ut av «løse luften», men som et resultat av at Sandefjord har utviklet en kultur for digital knoppskyting.

Internasjonal by

Den største private bedriften i Sandefjord er malingskonsernet Jotun, med nesten 10.000 ansatte globalt. At Jotun er et internasjonalt konsern, betyr ikke arbeidsplasser bare i utlandet. De har bygget nytt hovedkontor og forsknings- og utviklingssenter i Sandefjord som sysselsetter over 1000 mennesker. Jotuns posisjon og omfang har i mange år satt sitt preg på kommunen, og bidratt til at Sandefjord er en svært internasjonal by. 

 

Finn drømmejobben i Sandefjord

Jotun er etablert i over 100 markeder og har 38 fabrikker i 23 land – men hovedkontoret ligger i Sandefjord. Foto: Morten Rakke
;