Tenk stort-prisen 2022

Tenk stort-prisen hedrer hvert år en Sandefjord-bedrift som har utmerket seg positivt innenfor et gitt tema. Det er PwC og Sandefjord Næringsforening som deler ut prisen, og i år deles prisen ut for fjerde gang. Tenk stort-prisen 2022 kåret den bedriften i Sandefjord som er best på OMSTILLING

Temaet for Tenk stort-prisen 2022 var OMSTILLING og juryen var på jakt etter bedrifter som utvikler seg for morgendagen, tenker stort, tilpasser seg trender i tiden, har en sterk kultur, fanger opp og utvikler nye produkter og/eller tjenester, er gode på endringsledelse og som iverksetter tiltak for å sikre egen konkurransekraft eller tilbyr tjenester som hjelper andre til å omstille seg. 

På Julefrokosten til Sandefjord Næringsforening 16. desember ble vinneren kåret, i et sterkt finalieheat bestående av Fosstech, Grans Bryggeri, Wenma, Jotun og Teknomed. 

VI GRATULERER JOTUN SOM VINNER AV ÅRETS TENK STORT-PRIS!

Juryen består av juryleder Anita Krohn Traaseth, Kristin Saga og Kjell Terje Ringdal.
Deres begrunnelse og vinnertale kan du lese her: 

Omstilling. Ordet har siden glidd ut og inn av ørene våre de siste årene. Behov for omstilling, sier vi, men det glir mellom hendene våre. Hva menes egentlig? Å stille om? Sitte stille? Skifte sittestilling? – Vi går fra særstilling til omstilling, sa han, sentralbanksjefen i sin årstale i 2015, etter at  oljeprisene ble halvert i 2014.

Et ord som ikke påkaller applaus eller klapp på skuldra. Omstilling sier vi, og publikum dupper av, eller sjekker mobilen.

Men: Kan det handle om å se? Se seg selv i en større kontekst?. Forstå hva som må til for å henge med, være fleksibel, lytte, lære, være i pakt med omgivelsene, gjøre merkbare, men også umerkbare endringer av de produktene og tjenestene man selger. Kan det dypest sett være det vi må gjøre for å forbli i business, tjene penger og sikre arbeidsplasser, mon tro?

Med dette som utgangspunkt har Sandefjord Næringsforening bedt oss i juryen å kåre den bedriften i Sandefjord som har evnet å omstille seg. Altså den bedrift som absolutt ikke har sittet stille, men har evnet å se, se seg om, laget produkter, solgt dem, endret dem og vært i pakt med sin tid, samtid – og i pakt med kjøperne av produktene. Vært relevante, uansett tid og situasjon.

Å etablere en bedrift er starten på en sakte død. Hvis man ikke setter inn livreddende tiltak. For eksempel omstillingsevne. En undersøkelse som har sett på de 500 største selskapene i USA (S&P Index) viser at bedrifters levetid er i ferd med å bli drastisk redusert, fra rundt 80,5 år til litt over 14 år i 2030. .  

Dette er dyster statistikk. Tenk det, en bedrift som starter i dag blir altså med stor sannsynlighet i fremtiden ikke konfirmert før den blir fusjonert inn, kjøpt opp eller nedlagt. Eller er det nødvendigvis dyster statistikk? Er det kanskje bare et signal om at premissene for de store, eldste bedriftene er i endring? At drivere for innovasjon og utvikling er i endring?  

Vi vet jo alle at personlig omstilling er kjipe greier. Man må endre vaner, man må stramme seg opp, lese, holde seg oppdatert, be om tilbakemeldinger og ting vi egentlig synes er noe herk. Det som gikk i fjor og i forfjor må da være godt nok, kan vi tenke.

Sandefjord er en voksende kommune, stadig flere innbyggere etter kommunesammenslåinger, stadig flere som trenger nye jobber og stadig flere som trenger de arbeidsplassene vi har. Opprinnelsen til ordet kommune kommer fra latin og betyr «å gjøre felles». Og det er nettopp her vår prisvinner har sitt ankerfeste; et fellesskap mellom bedriften, mellom de ansatte og produktet de skaper hver eneste dag. Og vår prisvinner bidrar sterkt til å skape og vedlikeholde dette fellesskapet.

Prisvinneren produserer et produkt som møter et kravstort marked. Et marked som er villig til å betale for produktet fordi det, i tillegg til å levere kvalitet og innovasjon -  også tar vare på verdier. Ikke bare mentale verdier, men i høyeste grad også materielle verdier.

Prisvinneren kan sies å være den ansvarlige pappaen, fra den «stille generasjonen». Ikke så rasende festlig og utadvendt, men en type som er veloppdratt, litt sjenert, kanskje, men med tydelige verdier og retningssans. 

Prisvinneren, vet hvor skapet skal stå, til og mer hvilken farge det skal ha. Prisvinneren tar vare på familien sin, byen sin, aksjonærene sine – og, ikke minst tar ansvar for å gjøre de rette tingene for kloden vi bor på. 

Prisvinneren har liksom alltid vært der -  i innseilingen til byen vår. Selv da det brant høsten 1976 , var ingen i tvil om at selskapet ville reise seg igjen. Selskapet har vært vitne til verdensbegivenheter over hele kloden. 

De ble etablert det året Dronning Elisabeth av England, og imperiets overhode, ble født, selskapet har produsert jevnt og trutt under de harde tretti-åra, den gang hver femte nordmann var arbeidsledig, selskapet opplevde andre verdenskrig, Cubakrisen og Vietnam-krigen på 60- og 70-tallet. Vi kan tenke oss at de diskuterte omstilling på styrerommene den gang.

Vår stolte prisvinner har ikke bare overlevd, men kommet styrket ut av politiske stormkast, økonomiske kriser med pris- og lønnsstopp, EU-debatter i flere omganger, jappetid – og norsk fotballs ene opptur på 90-tallet. Og som om ikke det var nok; vår prisvinner har bidratt til å sette vår egen by på kartet med å sponse en av Norges første håndballhaller. Snakk om omstilling – og innstilling. 

Prisvinneren er overalt. I hele verden. De produserer maling og produkter som gjør skip mer effektive, mindre forurensende og bidrar på den måten til å gjøre verdenshavene renere, husene våre vakre og holdbare – og de har skapt en internasjonal merkevare vi alle kan være stolte av. 

Vi i juryen er av den bestemte oppfatning at vår prisvinner sto modell for Henrik Ibsen da han skapte begrepet «samfunnets støtter». Der hvor teaterstykkets konsul Bernick viser seg å svikte stort, der er årets prisvinner en virkelig støtte for det samfunnet de er en del av. 

De svikter ikke. De har gjort begrepet «omstilling» til noe levende, klimavennlig og fargerikt – de viser oss at omstilling først og fremst handler om – innstilling.

Det er en enstemmig og begeistret jury som gir årets pris til.... Jotun.