Sterkt resultat for Jotun

Også Jotun ble sterkt preget av Korona-pandemien i 2020, men veksten fortsatte. Sandefjord-konsernet omsatte for 21 milliarder og oppnådde et driftsresultat på 3,5 milliarder.


Fra basen i hjembyen Sandefjord har Jotun-konsernet opplevd eventyrlig vekst de siste årene. 2020 ble naturlig nok helt spesielt også for Jotun, men pilene fortsatte å peke rett vei.

Korona-pandemien innvirket negativt på salget i alle segmenter i 2020, og justert for valutaeffekter som følge av en svakere norsk krone var underliggende salgsvekst på 3 prosent, heter det i en pressemelding fra Jotun 18. februar 2021. Veksten skyldes i hovedsak økt salg av dekorative malinger.

– Korona-pandemien påvirket Jotun på ulike måter i 2020. Vi har opplevd salgsnedgang i Sørøst-Asia og lav vekst i Midtøsten, samtidig som vi har hatt en kraftig salgsvekst i andre viktige markeder som Skandinavia, Tyrkia og Saudi-Arabia. Gjennom hele denne perioden har det imidlertid vært viktig for Jotun å opprettholde drift og bevare organisasjonen i en krevende tid. Vi har derfor valgt å ikke permittere ansatte eller gå til oppsigelser, kommenterer konsernsjef Morten Fon i pressemeldingen.

Meld deg på nyhetsbrevet vårt!

Driftsresultatet i 2020 steg hele 50 prosent i forhold til året før. Økningen forklares i hovedsak av bedrede marginer, god kostnadskontroll og valutaeffekter, og som vanlig brukes overskuddet til å utvikle konsernet videre. 

Jotun investerte mer enn 1,4 milliarder kroner i 2020, noe som utgjør om lag 7 prosent av omsetningen og er i tråd med konsernets strategiske ambisjoner.

De største investeringene var knyttet til nye produksjonsanlegg i Vietnam og Egypt, oppgraderinger på fabrikker i Norge og Tsjekkia, nytt regional- og forskningssenter i Dubai og ferdigstillelse av konsernets nye hovedkontor og forskningssenter i Sandefjord.

I tiden fremover forventer Jotun lavere aktivitet i nybyggmarkedet for skip, og et svakere olje- og gassmarked. Råvareprisene begynte å stige mot slutten av fjoråret og er ventet å fortsette å øke, og det er fortsatt knyttet mye usikkerhet til hvordan Korona-pandemien vil utvikle seg i 2021.

– Samlet gjør dette at vi går inn i året med realistiske forventninger. Erfaringer fra året som har gått har imidlertid igjen vist robustheten i Jotuns forretningsmodell, med fire ulike segmenter og et bredt geografisk fotavtrykk. Sammen med en sterk bedriftskultur gjør dette oss trygge på at Jotun vil oppnå videre lønnsom vekst også i årene som kommer, avslutter Morten Fon i pressemeldingen.

Finn ledige jobber i Sandefjord!

Konsernsjef Morten Fon og Jotun fra Sandefjord har lagt bak seg et krevende, men innbringende 2020. Foto: Morten Rakke
Jotun har 10.000 ansatte verden over. Omkring 1.000 av dem befinner seg i Sandefjord. Foto: Jotun

Jotun

* Verdensledende produsent av maling og pulverlakker.
* Har 67 selskaper og 38 produksjonsanlegg globalt.
* Det er omkring 10.000 medarbeidere i konsernet.
* Hovedkontoret befinner seg i Sandefjord.
* Les mer på www.jotun.com

;